Prawo administracyjne

Prawa od A do Z

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Działalność administracji (organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego) odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą być przedmiotem kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni, w szczególności, do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.

Świadczone przez nas usługi obejmują m. in. :sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,

  1. reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania
  2. dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień,
  3. sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym
  4. sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Please publish modules in offcanvas position.